นวัตกรรม

การดูแลผู้ป่วยเราต้องดูแลโดยต้องดูแล  Hygiene  care ของผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อในร่างกาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กฟภ.6 ได้กำหนดให้มีการดูแล Hygiene  care โดยกำหนดให้สระผมผู้ป่วยทุกรายทุกวันพุธทุกวันพุธของสัปดาห์  ซึ่งจำเป็นต้องการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมและเหมาะสม ทำให้พบอุปสรรคในการสระผมแต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีค่อนข้างมาก  จึงจำเป็นต้องมีการทำที่รองสระผมเพื่อความสุขสบายของผู้ป่วยขณะสระผมและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขณะผู้ป่วยพลิกตะแคงตัว คือมีการจัดทำหมอนป้องกันการเกิดแผลกดทับและหมอนลูกโป่งที่ช่วยบรรเทาขณะเกิดแผลกดทับ ซึ่งหมอนสามเหลี่ยมยาวใบแรก จะช่วยในการพลิกตะแคงตัวโดยช่วยดันตัวผู้ป่วยไม่ให้พลิกกลับมานอนหงายเพื่อลดการกดทับและการเสียดสีระหว่างผิวหนังกับที่นอนนานๆและหมอนอีกใบช่วยในการบรรเทาผิวหนังบริเวณที่เกิดแผลแล้ว ไม่ให้ถูกกดทับเพิ่มมากขึ้นและช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดแผลกดทับได้ดีป้องกันการเกิดแผลกดทับเพิ่ม

Copyright © 2013 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University

สำหรับผู้ดูแลระบบ