วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

Play Video

คุณวุฒิการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล (2518)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.มหิดล (2524)

ข้อมูลติดต่อ

  • ห้องสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง 3104
  •  อาคารขวัญเงิน      
  •  โทร : 0-44009711 ต่อ 228 
  • E-mail :  sirirat_cha@vu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ

ระบบสืบค้นและห้องสมุดออนไลน์

ปฏิทินแผนงาน/โครงการ คณะพยาบาลศาสตร์