วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11

ปฐมนิเทศ PN.11

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 จำนวน 108 คน ทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านพร้อมให้การต้อนรับและพร้อมดูแลบุตรหลานของท่าน ด้วยความยินดียิ่ง #ขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจเรา #Nursing Faculty VU วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 1205 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)