วันพุธ, กันยายน 27, 2023
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566

——————————————————

          สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.  บัดนี้ได้สิ้นสุดการเลือกตั้งเเล้ว ได้ผลการเลือกตั้งดังนี้

อันดับที่ 1 นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด
อันดับที่ 2 นางสาวปนิตา สีโห
อันดับที่ 3 นางสาวสิริยากร ขานสันเที๊ยะ