วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

ประกาศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕