แจ้งเพื่อทราบสำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมรายเก่า กยศ.-กรอ.

แจ้งเพื่อทราบสำหรับนักศึกษากู้รายเก่า กยศ.-กรอ.เลื่อนชั้นปี 👉กลุ่ม 1 = ปีเกิน กยศ. 👉กลุ่ม 2 = กู้เก่า กยศ./กรอ.(ไม่ประสงค์ขอกู้ต่อ)