มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

Read more

ต้อนรับ Miss Ai Nakai นักศึกษาปริญญาโท จาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์

ต้อนรับ Miss Ai Nakai นักศึกษาปริญญาโท จาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์

Read more