วันพุธ, กันยายน 27, 2023

เกี่ยวกับนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการเลือกตั้ง

Read More
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล

30 พฤษภาคม 2565 งานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 10 ประจำปี 2564

Read More