วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023

ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครเรียน พยาบาลไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เเละห้องสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว

Read More
ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล

30 พฤษภาคม 2565 งานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 10 ประจำปี 2564

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายการจัดการความรู้

คณะกรรมการ คณะพยาบาล

Read More