ข่าวสารคณะพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนศ.ใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล(รอบที่ 3)ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนศ.ใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล(รอบที่ 3)ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงรอบที่2 ประจำปีการศึกษา2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงรอบที่2 ประจำปีการศึกษา2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่2 (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่2 (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รอบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา ประจำปี2563
เกี่ยวกับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ประจำปี2563
ผลงานการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ในยุคสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา
ผลงานการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ในยุคสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา เกี่ยวกับนักศึกษา
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นสันทนาการค่ะ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นสันทนาการค่ะ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560
เกี่ยวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา ประจำปี2563
เกี่ยวกับนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา ประจำปี2563
ผลงานการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ในยุคสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา
ผลงานการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพ ในยุคสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
นวัตกรรม/ผลงานนักศึกษา เกี่ยวกับนักศึกษา
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง #การลดละเลิกการสูบบุหรี่ด้วยภูมิปัญญาไทย 😘😘😘 ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นสันทนาการค่ะ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นสันทนาการค่ะ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560
เกี่ยวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560