วันพุธ, กันยายน 27, 2023

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
บูรณาการเรียนการสอนร่วมบริการวิชาการแก่สังคม สาขาฯมารดาทารกฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.ผูัช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.ผูัช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วาระปีการศึกษา 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11
ข่าวกิจกรรม เกี่ยวกับนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11