วันพุธ, กันยายน 27, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร การฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่น2
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร รับสมัครเรียน พยาบาล
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร การฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่น2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร รับสมัครเรียน พยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
ปรัชญาการศึกษา
AUN-QA ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรัชญาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัคร รับสมัครเรียน พยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2