ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนศ.ใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล(รอบที่ 3)ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนศ.ใหม่หลักสูตรป.ผู้ช่วยพยาบาล(รอบที่ 3)ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงรอบที่2 ประจำปีการศึกษา2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรงรอบที่2 ประจำปีการศึกษา2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่2 (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่2 (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รอบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563